o Kancelarii

Właścicielka – radca prawny Ewa Pruszyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1976r.) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2005).

Będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od wielu lat prowadzi obsługę prawną administracji samorządowej, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych oraz osób fizycznych.