Ceny usług

Wszelkie koszty związane z udzieleniem pomocy prawnej uzgadniane są indywidualnie z klientem.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej uzależniona jest od stopnia jej skomplikowania, instancji oraz koniecznego nakładu pracy. Warto pamiętać, że w razie wygrania procesu istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zaangażowania radcy prawnego od strony przeciwnej.

Również przy udzielaniu ustnej porady prawnej, sporządzaniu pism procesowych, umów czy opinii prawnych nie opieramy się na żadnym sztywnym cenniku usług, lecz uzgadniamy koszt pomocy prawnej indywidualnie z klientem. Kwota ustalona z klientem jest powiększana o obowiązującą stawkę podatku VAT.